Kupolė

Folkloro ansamblis

2019

§ § § §

"SENOLIŲ" ANSAMBLIUI 20!

GEGUŽĖS 17 D. "KUPOLĖ" sveikino Samylų etnografinį ansamblį "SENOLĖS" su 20 - uoju gimtadieniu.

§ § § §

SVEIKINAME "PRAVIENĄ".

GEGUŽĖS 3 D. mūsų ansamblis sveikino "PRAVIENOS" ansamblį su 15 - uoju gimtadieniu


§ § § §

DIDYSIS KETVIRTADIENIS

BALANDŽIO 18 D. ansamblis kartu su klebonu A.Žukausku ir parapijiečiais dalyvavo Didžiojo ketvirtadienio mišiose. Po mišių gražiai pabendravome prie puodelio arbatos.

§ § § §

UŽGAVĖNĖS!!!

Kovo 3d. Užgavėnės Rumšiškėse

§ § § §


Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimas

Vasario 15d. koncertas Kruonio miške.

§ § § §


Trys Karaliai Kaune

2019 m. sausio 6 d. vyko miesto eitynės, šokiai ir dainos Rotušės aikštėje su apsilankiusiais „Trimis karaliais“. Žiemos saulėgrįžos švenčių pabaigtuvėse koncertavo ir „Kupolė“.

Ivetos Skliutaitės fotoreportažą paskelbė „Lietuvos rytas“ 2019-01-06.


2018

Gedulo ir vilties diena Elektrėnuose

2018 m. birželio 14 d. per mišias Elektrėnuose ir po mišių šventoriuje prie paminklo žuvusiems „Kupolė“ giedojo partizanų ir tremtinių giesmių, skaitė jų ištraukų. Albinos Sidaravičienės fotoreportažą skelbia 2018-06-25 „Elektrėnų kronika“ 25 nr. 4 psl.